TUYỂN 06 NAM, NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT (TRỒNG NẤM)

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Batimex cần tuyển 06 Nam, Nữ làm nông nghiệp I.Nội dung công

Đọc tiếp