Xuất khẩu Lao động Nhật bản 2016 – Nhật Bản tăng lương cơ bản để bù lạm phát

Nhật Bản tăng lương cơ bản để bù lạm phát. Tăng lương là một phần quan trọng trong chiến lược

Đọc tiếp

Những điều cần lưu ý khi bạn muốn làm việc tốt ở Nhật Bản

Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng Nhật Bản, người lao động (NLĐ) Việt Nam cần cù, chịu khó,

Đọc tiếp