TUYỂN 09 NAM LÀM HÀN TẠI NHẬT, SAU 3 NĂM ĐƯỢC GIỮ LẠI LÀM VIỆC THEO HỆ KỸ SƯ

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Batimex cần tuyển 09 Nam làm hàn tại Nhật. I.Nội dung công

Đọc tiếp