Các cửa hàng tiện lợi ở Nhật sẽ được nhận thực tập sinh nước ngoài

Bộ Kinh tế Nhật Bản đang thực hiện các biện pháp để cho phép các cửa hàng tiện ích ở

Đọc tiếp